” Thái độ hơn trình độ” luôn là bài học phải thuộc nằm lòng cho những ai muốn đạt được thành công.

Nhận thức về cuộc sống và công việc năm đầu tiên sẽ quyết định tương lai thành công hay thất bại nhiều năm sau của bạn.  Cô em gái lớn lên cùng tôi từ nhỏ, một vài ngày nữa sẽ bắt đầu công việc đầu tiên trong cuộc đời. Công việc có thể coi là khá tốt, là một đơn vị hành chính có biên chế. Năm ngoái em ấy tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, tốt nghiệp xong, em ấy lại thi lên làm nghiên cứu sinh của một trường học tốt nhất ở chuyên ngành đó. Sau ………..XEM THÊM ……..