NHÌN THẤY LỖI NGƯỜI KHÁC LÀ BẤT HẠNH LỚN LAO

NHÌN THẤY LỖI NGƯỜI KHÁC LÀ BẤT HẠNH LỚN LAO

NHÌN THẤY LỖI NGƯỜI KHÁC LÀ BẤT HẠNH LỚN LAO! Hãy đọc dù chỉ 1 lần. Cuộc đời này ngắn lắm, chúng ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể tùy ý sử dụng chiều sâu của sinh mệnh, nhìn thế giới một cách thông suốt, giữ cho tâm không phê phán, hơn thua. Có câu chuyện kể rằng, một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên ………..XEM THÊM ……..