Bạn Chọn Làm Ít Mà Hiệu Quả Hay Làm Nhiều Nhưng Không Hiệu Quả?

Chuyện cuối tuần: 14 nguyên tắc quản lý của Henry Fayol – Đừng làm nhiều hơn mà nên làm thông minh hơn “Đừng dùng một củ hành tây (nhiều lớp) mà hãy làm một trái cam. Hãy giảm số lượng các cấp quản lý từ cao xuống thấp trong công ty” – Herb Kelleher – cựu Chủ tịch Tập đoàn Southwest Airlines. Henry Fayol sinh năm 1841 – từng là kỹ sư tại một công ty khai thác mỏ lớn tại Pháp trước khi trở thành giám đốc công ty này. Năm 1916, trước khi rời vị trí Giám đốc, ………..XEM THÊM ……..