Giới siêu giàu dạy con những gì để giàu đến ba đời?

Giới siêu giàu được định nghĩa là những gia đình sở hữu ít nhất 5 triệu USD tài sản ròng, không kể giá trị nơi ở chính của họ, theo tổ chức nghiên cứu quản lý tài sản Spectrem Group.   Bà Carol M. Schleif – Phó tổng giám đốc đầu tư tại Abbot Downing, đơn vị trực thuộc công ty tài chính Wells Fargo, nơi chuyên tập trung vào những gia đình sở hữu tài sản ròng từ 100 triệu USD trở lên – cho biết: Câu thành ngữ “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” ………..XEM THÊM ……..