Phải làm gì khi không biết mình nên làm gì? Thấy người khác thành công, cứ bình tĩnh nhưng đừng trì hoãn!

Cuộc sống giống một chuyến trekking, bạn thường nhìn thấy người khác ở hẻm núi bên kia và nghĩ rằng mình phải nhanh lên, hoặc đường còn xa quá. Ở tuổi đại học, điều này căng thẳng hơn khi bạn thấy mình đang đếm ngược đến khi rời trường đại học. Đếm ngược vào tương lai và phải đối mặt với cuộc sống tự lập mà bạn chưa sẵn sàng. Ở tuổi của tôi, 30 tuổi, đó là sự căng thẳng khi tụt lại, thất bại, hoặc không “trở thành một ai đó” như ta thường quy định cho mình ………..XEM THÊM ……..