Miệng nói lời thiện thì tạo thiện duyên, miệng phú quý thì phúc khí tự đến

Miệng nói lời thiện thì tạo thiện duyên, miệng phú quý thì phúc khí tự đến Người thông minh nhờ tu dưỡng mà có được cái miệng phú quý. Miệng giống như chiếc ống đựng tiền, miệng phú quý thì phúc khí tự đến, lời nói như hoa thì phú quý cả đời. Kết giao với người, quý ở chân thành. Dù tài ăn nói khéo léo thế nào đi nữa cũng không thể khiến người khác cảm động bằng tình cảm xuất tự đáy lòng. Nói chuyện chân thành thì đường đời càng đi càng rộng mở, càng tiến ………..XEM THÊM ……..