Sàn Upcom là gì? Thị trường Upcom là gì?

1. Sàn Upcom là gì? Sàn chứng khoán Upcom là gì?

Sàn Upcom hay còn gọi là Sàn chứng khoán Upcom  có tên gọi đầy đủ là Unlisted Public Company Market : là tên gọi cho các công ty đại chúng chưa lên sàn chứng khoán?  Upcom được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hàng hóa hiện nay trên sàn chứng khoán Upcom chủ yếu là cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi đến từ các công ty đại chúng không niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

Sàn chứng khoán Upcom là gì?

Điều kiện để đăng ký giao dịch trên thị trường này gồm hai tiêu chí chính. Một là công ty phải là công ty đại chúng không niêm yết tãi Sở giao dịch chứng khoán, hai là chứng khoán phải được đăng ký lưu ký ở trung tâm lưu ký.

2. Cách giao dịch trên sàn Upcom?

Sản chứng khoán Upcom có hai hình thức giao dịch chính, cụ thể như sau:

– Thỏa thuận điện tử: đây là phương thức giao dịch mà bên đại diện giao dịch sẽ nhập lệnh cùng các điều kiện đã xác định và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp với mục đích thực hiện giao dịch.

– Thỏa thuận thông thường: bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về điều kiện giao dịch. Sau đó, đại diện giao dịch nhập thông tin và hệ thống đăng ký giai dịch để xác nhận.

Khối lượng giao dịch tối thiểu trên sàn chứng khoán Upcom là 10 cổ phiếu hoặc 10 trái phiếu. Đơn vị yết giá với cổ phiếu là 100 đồng, còn với trái phiếu thì không quy định. Mệnh giá cho một cổ phiếu là 10.000 đồng và một trái phiếu là 100.000 đồng. Thời gian giao dịch từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều các ngày trong tuần.

3. Sàn chứng khoán Upcom và ý nghĩa của nó?

Lợi ích khi tham gia sàn chứng khoán Upcom

Những nhà đầu tư khi tham gia giao dịch sẽ có được nhiều ưu thế, chẳng hạn như các giao dịch sẽ được thực hiện trên một hệ thống tập trung, có sự quản lý. Vì thế quyền lợi của các nhà đầu tư sẽ được bảo vệ theo quy định pháp luật. Thêm nữa các thông tin về chứng khoán giao dịch cũng như công ty sẽ được công bố một cách công khai, minh bạch, nhà đầu tư cũng sẽ dễ dàng tiếp cận với thông tin và từ đó đưa ra quyết định chính xác cho mình.

Sàn chứng khoán Upcom là một thị trường hiệu quả và an toàn cho các nhà đầu tư khi tham gia.

Written by