ROS là gì? Ý nghĩa chỉ số ROS trong đầu tư chứng khoán?

I. Chỉ số ROS là gì?

Định nghĩa:  Chỉ số ROS là viết tắt của Return On Sales (lợi nhuận trên doanh số) ;

Công thức tính tỷ số này như sau:
Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu = ([Lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế)]/Doanh thu) x 100%.

Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu trong một kỳ nhất định được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận sau thuế trong kỳ chia cho doanh thu trong kỳ. Đơn vị tính là %.
Cả lợi nhuận ròng lẫn doanh thu đều có thể lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh của công ty. 

chỉ số ROS
II. Ý nghĩa của chỉ số ROS trong đầu tư chứng khoán?

– Chỉ số ROS này cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh thu. Tỷ số này mang giá trị dương nghĩa là công ty kinh doanh có lãi;

– Chỉ số ROS càng lớn nghĩa là lãi càng lớn.

– Chỉ số ROS mang giá trị âm nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ. 
**Tuy nhiên, tỷ số này phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của từng ngành.

Vì thế, khi theo dõi tình hình sinh lợi của công ty, người ta so sánh tỷ số này của công ty với tỷ số bình quân của toàn ngành mà công ty đó tham gia.

Mặt khác, tỷ số này và số vòng quay tài sản có xu hướng ngược nhau. Do đó, khi đánh giá tỷ số này, người phân tích tài chính thường tìm hiểu nó trong sự kết hợp với số vòng quay tài sản.

III. Một vài ví dụ phân tích về chỉ số ROS trong đầu tư chứng khoán:

Hình bên dưới thể hiện chỉ số ROS của Vinamilk qua các năm

Năm: 2013 (21.11%): nghĩa là lợi nhuận/doanh thu của Vinamilk chiếm 21.11%. Có thể hiểu là: cứ 100đ bán ra, thì có 21,11đ là lợi nhuận ròng thu về công ty!

Năm 2014 (17.35%):nghĩa là lợi nhuận/doanh thu của Vinamilk chiếm 17.35%. Có thể hiểu là: cứ 100đ bán ra, thì có 17.35đ là lợi nhuận ròng thu về công ty!

Năm  2015 (19.39%); 2016(19.98%) cũng hiểu tương tự như trên.

chỉ số ros 2

==> Chỉ số ROS phản ánh 1 điều sau: Cứ càng cao, thì cho thấy tỷ suất sinh lời của công ty càng tốt. Công ty làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong phân tích cơ bản chứng khoán để nhận định được mã cổ phiếu tốt, mã cổ phiếu không tốt.

==> Để biết được đâu là cổ phiếu tốt & không tốt, bạn phải thật sự hiểu thêm các chỉ số sau:

(1) Chỉ số EPS cơ bản, EPS pha loãng 

(2) Chỉ số P/E 

(3) Hệ số Beta 

(4) Chỉ số ROA? Ý nghĩa chỉ số ROA?

(5) Chỉ số ROE? Ý nghĩa của chỉ số ROE? 

Written by