Ở lần nói chuyện đầu tiên bạn muốn thu phục được lòng người luôn chứ?

Đôi khi chỉ cùng một câu nói, cùng một nội dung nhưng nếu biết kỹ năng giao tiếp, bạn hoàn toàn có khả năng nhận được sự hồi đáp tích cực hơn gấp 2-3 lần từ phía đối phương.

Written by