Nghệ thuật “QUẢN LÝ RỦI RO” trong đầu tư tài chính? – Aloha Tuấn

quanlyruiro1

   4 CHIẾN LƯỢC CĂN BẢN

Bằng cách sử dụng bốn chiến lược đầu tư cơ bản, phần lớn nhà đầu tư sẽ thấy thoải mái với một số rủi ro và biến động thị trường:

Tập trung đầu tư dài hạn: Một bí quyết để chấp nhận biến động thị trường là tập trung vào kết quả lâu dài thay vì các thay đổi hàng ngày.

Điều này có thể rất khó khăn lúc thị trường giảm mạnh bởi luồng thông tin xấu hàng ngày. Các nhà đầu tư trải qua những hậu quả tài chính khủng hoảng trong năm 2008 đã nhận thức được sự khó khăn để tập trung vào dài hạn.

Đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn: Không loại tài sản nào luôn tốt, vì vậy cần đầu tư vào nhiều loại tài sản. Nếu một số khoản đầu tư xuống giá, thì những khoản khác có thể lên giá.

Một lĩnh vực của thị trường có thể nóng trong nhiều năm, ví dụ như cổ phiếu tăng trưởng của Mỹ trong những năm cuối của năm 90. Trong những năm này, chủ sở hữu của danh mục đầu tư đa dạng không thành công bằng nhà đầu tư khác khi họ đầu tư 100% vào cổ phiếu tăng trưởng. Nhưng thị trường khủng hoảng bắt đầu tháng 8 năm 2008 đã đánh giá lợi thế của các khoản đầu tư đa dạng hóa là chiến lược khi thị trường đang giảm giá.

Đầu tư định kỳ: Còn được gọi là trung bình giá mua, một chương trình đầu tư tự động có thể là một chiến lược tuyệt vời để đối phó với thị trường giảm giá và chiếm lợi thế khi thị trường tăng giá.

Bạn không cần phải lo lắng về thời điểm tốt nhất để đầu tư nếu bạn bỏ ra số tiền giống nhau mỗi tháng, nhưng giống phần lớn các chiến lược đầu tư, nó không đảm bảo lợi nhuận hoặc bảo vệ bạn không bị thiệt hại.

Chiến lược này có thể giảm bớt sự lo lắng khi danh mục đầu tư giảm giá. Điều tốt của một thị trường xuống giá là bạn mua được cổ phiếu với giá thấp. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi bạn tiếp tục đầu tư dù thị trường tăng hay giảm. Trước khi bắt đầu kế hoạch trung bình giá mua này, bạn nên cân nhắc khả năng của mình khi tiếp tục mua vào trong lúc thị trường và nền kinh tế không ổn định.

Giữ liên lạc với chuyên viên tư vấn tài chính của bạn: Nhà tư vấn tài chính được đào tạo để tập trung vào mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và sự yên tâm của bạn với biến động.

Bài viết này có thể giải thích cho bạn biến động là gì và cung cấp một số chiến lược đã được kiểm tra với thời gian khi giá trị đầu tư giảm, nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu cá nhân của bạn hiệu quả như một chuyên viên tư vấn tài chính.

Bây giờ hãy xem xét cụ thể hơn ba công cụ hữu ích nhất để quản lý rủi ro: đa dạng hóa, phân bổ tài sản và trung bình giá mua.

dadanghoa

  ĐA DẠNG HOÁ LÀ GÌ?

  • Sự đa dạng hóa là dàn trải tiền tiết kiệm của bạn vào nhiều đầu tư. Nó là phiên bản tài chính của câu ngạn ngữ cũ “Đừng để tất cả trứng vào một giỏ”. Nếu trứng của bạn để trong một giỏ và giỏ rơi xuống đất, bạn sẽ chỉ còn trứng vỡ.
  • Đa dạng hóa gần giống như là bảo hiểm cho giỏ bị rơi. Bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản – như là cổ phiếu, thu nhập cố định, tiền mặt và hàng hóa, — bạn có thể giảm tác động tổng thể nếu kết quả hoạt động của bất kỳ loại đầu tư nào đó kém.
  • Các cách khác để đa dạng hóa. Bạn có thể đa dạng hóa trong cùng một loại tài sản, các loại tài sản và thậm chí trên toàn cầu.

Đa dạng hóa trong một loại tài sản: Bằng cách đa dạng hóa, bạn có thể giảm độ ảnh hưởng khi một chứng khoán có hiệu suất thấp. Bạn có thể làm điều này bằng cách mua nhiều trái phiếu, ví dụ nhiều hơn một hoặc hai.

Tuy nhiên, sẽ có một giới hạn cho sự đa dạng hóa của bạn nếu những trái phiếu này là trái phiếu địa phương. Bạn có thể tăng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng mua nhiều loại trái phiếu - dài hạn, ngắn hạn, chính phủ, công ty, và lợi tức cao.

Đa dạng hóa với nhiều loại tài sản: Đa dạng hóa cũng có thể giảm rủi ro của một loại tài sản, như cổ phiếu. Bạn có thể chọn các khoản đầu tư từ nhiều loại tài sản — cổ phiếu, thu nhập cố định, tiền mặt và hàng hóa. Loại đa dạng hóa này còn được gọi là phân bổ tài sản.

Đa dạng hóa trên toàn cầu: Đa dạng hóa cũng có thể giúp giảm ảnh hưởng nếu thị trường tài chính Mỹ phải chịu đựng. Trong khi đầu tư toàn cầu bao gồm các rủi ro khác, chẳng hạn như biến động tiền tệ và bất ổn chính trị, đa dạng hóa trên toàn cầu có thể giúp bù trừ biến động tổng thể của danh mục đầu tư.

Quỹ mở - cách dễ nhất để đa dạng hóa: Phần lớn mọi người không có đủ tiền để đầu tư vào nhiều cổ phiếu, thu nhập cố định và các tài sản khác, và cũng ít thời gian và năng lực để nghiên cứu và theo dõi chúng. Đối với những nhà đầu tư này, các quỹ mở (quỹ tương hỗ) có thể là lựa chọn hợp lý nhất.

Quỹ mở được đa dạng hoá theo định nghĩa. Một quỹ có thể giữ chứng khoán từ hàng trăm nhà phát hành. Quỹ mở cung cấp một cách dễ dàng và hiệu quả về mặt chi phí để đa dạng hóa trong cùng một loại tài sản, nhiều loại tài sản và toàn cầu.

NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ PHÂN BỐ TÀI SẢN

  • Những người ủng hộ việc phân bổ tài sản tin rằng phân bổ tài sản một cách hợp lý quan trọng cho lợi nhuận dài hạn hơn là lựa chọn đầu tư cụ thể. Sự hiểu biết chiến lược này có thể là một trong những yếu tố quyết định sự thành công.
  • Phân bổ tài sản có nghĩa duy trì một phần trăm nhất định trong danh mục của bạn cho những loại tài sản lớn ví dụ như cổ phiếu, thu nhập cố định, hàng hóa và tiền mặt để đạt được mục tiêu tài chính và quản lý rủi ro. Ở phần trên, chúng tôi gọi phương pháp này là đa dạng hóa nhiều loại tài sản.
  • Chiến lược này có thể có tác dụng bởi vì các loại tài sản khác nhau có phản ứng khác nhau. Ví dụ, cổ phiếu có tiềm năng cho sự tăng trưởng và thu nhập, trong khi thu nhập cố định thường đem lại sự ổn định và đảm bảo thu nhập. Những lợi ích của các loại tài sản khác nhau có thể được kết hợp thành một danh mục đầu tư với mức rủi ro bạn có thể chịu đựng được
dadanghoa1

Nguyên tắc cơ bản của chiến lược phân bổ tài sản: Lịch sử trên thị trường chỉ ra rằng các loại tài sản có hiệu suất khác nhau từ năm này qua năm khác. Thu nhập cố định có thể có lợi nhuận lớn nhất chỉ trong một năm nhưng trong năm tới sẽ là cổ phiếu. Hoặc hàng hóa có thể là loại tài sản hấp dẫn trong một thời gian nhưng sau đấy sẽ bình ổn khi loại tài sản khác tạo cơn sốt.

Nhìn vào lợi nhuận trong quá khứ thì nhận xét dễ hơn. Tuy nhiên, dự đoán loại tài sản nào sẽ lên giá nhiều nhất trong một năm cố định là một điều khó khăn. Vì lý do đó, nếu chia khoản đầu tư thành nhiều loại tài sản thì có khả năng một loại tài sản sẽ tăng cao và các loại tài sản khác cũng tăng luân phiên trong dài hạn.

Lựa chọn phân bổ tài sản đúng: Phân bổ tài sản giúp các nhà đầu tư cân bằng lợi nhuận với mức độ rủi ro có thể chấp nhận. Phân bổ tài sản của bạn nên dựa vào các mục tiêu đầu tư, thời gian đầu tư, sự yên tâm và khả năng chịu đựng rủi ro.

Đến tuổi nghỉ hưu, bạn có thể muốn đầu tư vào thu nhập cố định và tiền mặt để có sự ổn định. Nhưng bạn hãy đừng quên cổ phiếu, bởi vì lạm phát luôn theo sát bạn.

Nếu bạn không cần tiền trong vòng 25 năm, chuyên viên tư vấn tài chính có thể khuyên bạn đầu tư với một phân bổ tài sản với tỷ lệ cổ phiếu cao. Điều đó không có nghĩa là bạn chỉ đầu tư vào một cổ phiếu. Bạn vẫn sẽ có danh mục đầu tư với nhiều loại cổ phiếu.

Một cơ hội để có lợi nhuận nhất quán dài hạn: Khi so sánh các chiến lược đầu tư hơn 20 năm qua, đầu tư với nhiều loại tài sản đã giúp giảm biến động tổng thể của danh mục đầu tư và tránh được rủi ro khi thị trường xuống.

Kế hoạch phân bổ tài sản không nên cứng nhắc: Trong khi một kế hoạch phân bổ tài sản loại trừ những quyết định mang tính hằng ngày liên quan đến danh mục đầu tư, nó không loại trừ sự cần thiết để xem xét lại danh mục đầu tư với chuyên viên tư vấn tài chính của bạn định kỳ. Theo dõi và cân bằng lại cách phân bổ tài sản có thể giúp đảm bảo đạt mục tiêu của bạn.

Warren-Buffett-3

 PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Phương pháp trung bình giá: bạn đầu tư một khoản tiền cố định một cách định kỳ mà không quan tâm đến giá của các khoản đầu tư. Với cách tiếp cận này, bạn sẽ loại bỏ cách phỏng đoán khi cố gắng mua giá thấp và bán giá cao.

Bằng cách đầu tư định kỳ, bạn có thể tận dụng cơ hội khi thị trường giảm mà không cần phải lo lắng khi nào chúng sẽ xảy ra. Tiền của bạn sẽ mua được nhiều cổ phiếu hơn lúc giá cổ phiếu thấp và ít cổ phiếu hơn khi giá cổ phiếu cao, điều này có nghĩa là giá mua trung bình trên một cổ phiếu sẽ thấp hơn theo dòng thời gian.

----------------------------o0o------------------------------

HỖ TRỢ LẬP TÀI KHOẢN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

LIÊN HỆ: 0903.111.903 (Aloha Tuấn)

EMAIL: [email protected]

Facebook: Aloha Tuấn

Written by