Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – IERCING PATTERN (mô hình nến xuyên)

1. Khái niệm về Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – PIERCING PATTERN (mô hình nến xuyên)

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Piercing (mô hình nến xuyên) là một mẫu nến đảo chiều làm tăng giá. Mẫu gồm 2 nến cơ bản:

  • Nến giảm (ngày thứ 1)
  • Nến tăng (ngày thứ 2)

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều

  • Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Piercing (nến xuyên) xảy ra khi nến tăng của ngày thứ 2 có mức giá đóng cửa nằm trên mức 1 nửa (50%) thân nến giảm của ngày thứ 1.
  • Ngoài ra khoảng trống giảm của ngày thứ 2 không chỉ được lấp đầy mà cần phải có giá đóng cửa cao đáng kể; tương đương với sự mất mát của nến giảm ngày hôm trước (thân nến tăng của ngày thứ 2 tương đương với thân nến giảm của ngày thứ 1).
  • Sự loại bỏ khoảng trống giảm ở ngày thứ 2 đã là 1 dấu hiệu tăng giá và 1 phần của sự tăng giá này đã có thể đẩy giá lên tương đương với sự sụt giảm của ngày hôm trước. Sự tăng giá này đã thành công khi đẩy giá lên được ở mức cao, đây là điểm hấp dẫn sức cầu và đánh dấu mức suy giảm của lực cung thị trường.

 

2. Ví dụ về Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – Piercing Pattern (nến xuyên)

Biểu đồ dưới đây minh họa một ví dụ về Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Piercing:

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều

3. TÍN HIỆU MUA của Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – Piercing

  • Nói chung chúng ta nên sử dụng những chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu mua của mẫu nến Piercing hay đường xu hướng giá bị bẻ gãy.
  • Trong mẫu Piercing tồn tại ý nghĩa sự tăng giá đã không hoàn toàn đảo ngược tình trạng mất mát của ngày thứ 1, sự tăng giá đã tác động lên sự hy vọng trước khi tín hiệu mua lộ diện.
  • Cần quan sát thêm khối lượng giao dịch, nếu nó lớn hơn mức thông thường là một dấu hiệu xác nhận sự tăng giá, còn nếu xảy ra ở ngày thứ 2 thì đây là tín hiệu khá mạnh cho sự tăng giá trở lại và những phiên giảm giá trước đó được xem như đã kết thúc.

———————————————–

===> Mời quý bạn đọc xem thêm nhiều hơn về các mô hình nến đảo chiều Nhật Bản, trong đầu tư chứng khoán:

(1) Mô hình nến đảo chiều “nhận chìm suy giảm”

(2) Mô hình nến đảo chiều “nhận chìm tăng trưởng”

(3) Mô hình nến đảo chiều “đám mây che phủ”

(4) Mô hình nến đảo chiều Doji

(5) Mô hình nến đảo chiều Doji chuồn chuồn 

(6) Mô hình nến đảo chiều Everning Star 

(7) Mô hình nến đảo chiều Bia Mộ Doji

(8) Phân tích kỹ thuật chứng khoán 

Written by