Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – DARK CLOUD COVER (mây đen che phủ)

1. Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – DARK CLOUD COVER (mây đen che phủ)

Có rất nhiều mô hình nến Nhật Bản đảo chiều khác nhau, trong đó có một dạng cũng khá là đặc trưng, nó có tên gọi là “Mô Hình Mây Đen Che Phủ” là một mô hình nến đảo chiều xu hướng giảm, tương tự như các mẫu Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm. Có hai thành phần của một Mô Hình Nến Đảo Chiều Mây Đen Che Phủ:

  • Nến Tăng (Ngày 1)
  • Nến Giảm (Ngày 2)

mô hình nến đảo chiều

Mô Hình Nến Đảo Chiều “Mây Đen Che Phủ” xảy ra khi một ngọn nến giảm giá ngày thứ 2 đóng cửa dưới 1/2 của thân nến Ngày 1.

Ngoài ra, giá mở cửa của ngày 2 tạo khoảng cách tăng so với giá đóng cửa của ngày 1.

Khoảng cách mở cửa ngày 2 tăng so với ngày 1 không bền vững tạo ra tín hiệu đảo chiều giảm.

 

2. Ví dụ biểu đồ Mô Hình Nến Đảo Chiều “Mây Đen Che Phủ”

Biểu đồ dưới đây minh họa một ví dụ về các mẫu Mô Hình Nến Đảo Chiều Mây Đen Che Phủ:

 

3. BÁN khi xảy ra tín hiệu Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều: “Mô Hình Mây Đen Che Phủ”

Tuy nhiên, Người bán thường chờ 1 tín hiệu xác định rõ ràng hơn để bán khi Giá rơi xuống đường xu hướng tăng.

 

==> Mời quý bạn đọc xem thêm về các dạng mô hình nên đảo chiều khác, trong đầu tư chứng khoán:

(1) Mô hình nến đảo chiều “nhận chìm suy giảm”

(2) Mô hình nến đảo chiều “nhận chìm tăng trưởng”

(3) Phân tích kỹ thuật chứng khoán 

Written by