Chuyên sâu Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”

Nội dung GIẢNG DẠY: (6 NGÀY)

[01] Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”.

[02] 7 Tầng Tâm Pháp, 7 Giai Đoạn Rèn Luyện của Pháp.

[03] 7 Bài Tập; 49 Tuyệt Kỹ “Hiện Hữu Trong Nhân Quả”

[04] Các Quy Luật Vận Hành Vũ Trụ, Trời Đất & Con Người.. và cách vận dụng.

[05] Giải Thoát, Siêu Thoát, Giác Ngộ, Đắc Đạo – Cùng Các Nguyên Lý Tối Thượng của Thiền Tông. 

[06] Chân – Thiện – Mỹ. Cùng các phương pháp thiền đương đại số 01 của Thế Giới hiện nay. 

[07] Thực hành “chuyển hoá hiện hữu” trong “TRÍ”. Đưa “Trí” về trạng thái cực sạch, cực tĩnh. Thực Tại. Tĩnh Tại. An Lạc! 

[08] Và thêm 1.000 điều tuyệt vời “không thể nói hết”, “không thể diễn tả” được trong chương trình này….

Written by