Hệ số Beta trong đầu tư chứng khoán? Ý nghĩa của nó?

beta

Hệ số BETA trong đầu tư chứng khoán là gì?

BETA (The Beta of a stock or portfolio): Beta hay còn gọi là hệ số beta, đây là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường.

Hệ số Beta có ý nghĩa gì?

Hệ số Beta thường so sánh với 1 để xác định rủi ro của cổ phiếu, bằng cách:

Beta =1: mức biến động giá chứng khoán ngang bằng với mức biến động của thị trường.

Beta >1: mức biến động giá chứng khoán cao hơn mức biến động của thị trường ( các ngành công nghệ cao, nghành Bất Động Sản)

Beta <1: mức biến động giá thấp hơn biến động của bị trường (các nghành dịch vụ công ích, các ngành mang tính thiết yếu của xã hội như Sữa Vinamilk…)

Hệ số beta là một tham số quan trọng trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Beta được tính toán dựa trên phân tích hồi quy, và bạn có thể nghĩ về beta giống như khuynh hướng và mức độ phản ứng của chứng khoán đối với sự biến động của thị trường.

Công thức tính hệ số Beta:

cong-thuc-tinh-beta

Written by