EPS là gì? Ý nghĩa của chỉ số EPS? – Aloha Tuấn

EPS là gì? Ý nghĩa của chỉ số EPS trong đầu tư chứng khoán?

EPS ( Earning Per Share) - Tức là "lãi cơ bản” trên một cổ phiếu
hay là “lợi nhuận” trên mỗi cổ phiếu hoặc có thể nó là “thu nhập” trên mỗi cố phiếu.

Nói cách khác, nếu công ty với mã chứng khoán ABC có 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng lợi nhuận sau thuế (Earning) của công ty là 100 tỷ, thì cổ phiếu đó sẽ có EPS = 100 tỷ lợi nhuận/100 triệu cổ phiếu = 1.000đ ;

Tức là một cổ phiếu mang lại lợi nhuận là 1.000đ, hay “thu nhập” trên mỗi cổ phiếu là 1.000đ. Hay EPS = 1000đ.

Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, được tính bởi công thức:

EPS = (Thu nhập ròng - cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông.

CÓ BAO NHIÊU CHỈ SỐ EPS?

Chỉ số EPS bao gồm 2 loại: EPS cơ bản (basic EPS) và EPS pha loãng (Diluted EPS)

EPS cơ bản (Basic EPS): Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu.

EPS này phổ biến hơn, được tính theo công thức ở trên:

EPS = (Thu nhập ròng - cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông.

EPS pha loãng (Diluted EPS): Lãi suy giảm trên 1 cổ phiếu.

EPS này chính xác hơn, và cần được theo dõi vì:

Các doanh nghiệp đôi khi phát hành them trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu phát hành thêm, các quyền mua mà sau này được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong tương lai.

Khi đó, EPS của doanh nghiệp này sẽ thay đổi, do số lượng cổ phiếu phổ thông tang lên đột biến nhưng lại không có thêm dòng tiền chảy vào. Lúc này, nếu nhà đầu tư chỉ quan tâm đến EPS cơ bản, mà bỏ qua các yếu tố trên để dự đoán EPS trông tương lai có thể dẫn đến sai lầm.

Vì vậy, báo cáo kết quả kinh doanh của công ty buộc phải trình bày cả hai chỉ tiêu EPS cơ bản và EPS pha loãng. (Alohatuan.com)

VÍ DỤ 1: Công ty cổ phần sữa VINAMILK (VNM)

Chỉ số EPS: 6.430 VND

Giá hiện tại là: 142.600 VND

=> Đầm Sen Nước đang làm ăn có lời. Mỗi cổ phiếu Vinamilk mang lại lợi nhuận là 6.430 VNĐ. Cứ mỗi 142.600 VNĐ bạn bỏ ra để mua 1 cổ phiếu của VNM, thì mỗi năm 1 cổ phiếu sẽ mang lại cho bạn 6.430 VNĐ lợi nhuận.

=> VNM là một cổ phiếu bạn có thể đầu tư giá trị để nhận cổ tức hằng năm.

VÍ DỤ 2: Công ty cổ phần ĐẦM SEN NƯỚC (DSN)

Chỉ số EPS: 6.300 VND

Giá hiện tại là: 60.500 VND

=> Đầm Sen Nước đang làm ăn có lời. Mỗi cổ phiếu DSN mang lại lợi nhuận là 6.300 VNĐ. Cứ mỗi 60.500 VNĐ bạn bỏ ra để mua 1 cổ phiếu của DSN, thì mỗi năm 1 cổ phiếu sẽ mang lại cho bạn 6.300 VNĐ lợi nhuận.

=> DSN là một cổ phiếu bạn có thể đầu tư giá trị để nhận cổ tức hằng năm.

 So sánh giữa : DSN & VNM

DSN : sở hữu dòng tiền 6.300 vnđ => phải bỏ ra: 60.500 VNĐ

VNM: sở hữu dòng tiền 6.430 vnđ => phải bỏ ra: 142.600 VNĐ, gấp 2.3 lấn so với DSN.

Bạn biết nên lựa chọn cổ phiếu nào để đầu tư dài hạn rồi đấy?

VÍ DỤ 3: Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros ( ROS)

Chỉ số EPS: 1.090 VND

Giá hiện tại là: 169.300 VND

=> FLC Faros đang làm ăn có lời (tuy không nhiều). Mỗi cổ phiếu Vinamilk mang lại lợi nhuận là 1.090 VND. Cứ mỗi 169.300 VND bạn bỏ ra để mua 1 cổ phiếu của ROS, thì mỗi năm 1 cổ phiếu sẽ mang lại cho bạn 1.090 VND VNĐ lợi nhuận.

So sánh giữa : DSN, VNM, ROS

DSN : sở hữu dòng tiền 6.300 vnđ => phải bỏ ra: 60.500 VNĐ

VNM: sở hữu dòng tiền 6.430 vnđ => phải bỏ ra: 142.600 VNĐ, gấp 2.3 lấn so với DSN.

ROS: sở hữu dòng tiền 1.090 vnđ => phải bỏ ra 169.300 VND, gấp 2.7 lần so với DSN

Nếu lựa chọn ROS để đầu tư dài hạn, thì đó chả phải là 1 “sự ngu xuẩn”, hay bạn đang “ôm bom nổ chậm trong người”. Giá của ROS cao quá mức “bình thường”, tức cổ phiếu này có một vấn đề “không nói thành lời” được 😉

VÍ DỤ 4: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG)

  • Chỉ số EPS: n/a VND

  • Giá hiện tại là: 9.25 VND

=> HAG đang làm ăn thu lỗ. HAG sẽ không trả cổ tức cho những nhà đầu tư.   Sẽ không có bất cứ dòng tiền cổ tức nào trả cho bạn, khi bạn đầu tư vào HAG vào thời điểm 2016 , 2017 này.

Tại sao HAG giá cổ phiếu vẫn là: 9.250 VNĐ => Vì nhiều nhà đầu tư kỳ vọng HAG sẽ phục hồi trở lại sau sự sụp đổ.

HAG không nên đầu tư dài hạn tại đây. Tuy nhiên bạn có thể lướt sóng với mà HAG này!

KẾT LUẬN: TẠI SAO CHỈ SỐ EPS LẠI QUAN TRỌNG VỚI NHÀ ĐẦU TƯ?

EPS được xem là biến số quan trọng khi tính toán giá cổ phiếu và đóng vai trò cấu thành nên hệ số P/E.

EPS càng cao phản ánh năng lực kinh doanh của công ty càng mạnh, khả năng trả cổ tức là cao và giá cổ phiếu có xu hướng tăng cao.

Cần chú ý đến những công ty chia tách cổ phiếu, ví dụ: Chia tách theo tỷ lệ 3:1 thì EPS sẽ giảm còn 1/3, cụ thể là: trước khi chia tách EPS = 6.000VND, sau khi chia tách (3:1), EPS chỉ còn lại 2.000VND. (Alohatuan.com)

Written by