Cơ sở dữ liệu của Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay?

Để các bạn hiểu hơn về cơ sở khoa học của Sinh trắc học dấu vân tay, mới các bạn theo cùng Aloha Tuấn theo dõi một phóng sự ngắn dưới đây của VTV9 đối với ông Đậu Xuân Thoan - là PGĐ thường trực trung tâm ứng dụng tâm lý giáo dục ( thuộc hội khoa học tâm lý giao dục Việt Nam) nói về Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay:

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÌM HIỂU THÊM VỀ SINH TRẮC VÂN TAY?

Chúng tôi sẽ tư vấn nhiều hơn cho bạn về Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay

Written by