Chỉ số ROE là gì? Ý nghĩa của ROE trong đầu tư chứng khoán?

roe
cach-tinh-roe-roa

Chỉ số ROE là gì?

ROE = Return on common equity

Công thức:
ROE = Lợi nhuận ròng (Earning)/Vốn chủ sở hữu (Equity)

Trong đó:

Lợi nhuận ròng (Earnig or Net Income): là lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường (sau khi đã trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi).

Vốn chủ sở hữu(equity): Còn gọi là Vốn cổ phần của cổ đông, hoặc giá trị tài sản ròng hữu hình (tại thời điểm đầu niên độ kế toán).

Tại sao chỉ số ROE lại quan trọng?

  • ROE là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, phản ánh năng lực sử dụng đồng vốn của doanh nghiệp để sinh lợi như thế nào.

  • Chỉ số này là thước đo chính xác để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy tạo ra bao nhiêu đồng lời. Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ đó tham khảo khi quyết định mua cổ phiếu của công ty nào.

  • Tỷ lệ ROE càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn, mở rộng quy mô. Cho nên hệ số ROE càng cao thì các cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

Có thể đánh giá ở các góc độ cụ thể như sau: 

  • ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng, vậy nếu công ty có khoản vay ngân hàng tương đương hoặc cao hơn vốn cổ đông, thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng.

  • ROE cao hơn lãi vay ngân hàng thì phải đánh giá xem công ty đã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa để có thể đánh giá công ty này có thể tăng tỷ lệ ROE trong tương lai hay không.

Doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ sẽ làm tăng ROE:

Mua lại cổ phiếu quỹ sẽ làm tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), tăng ROE, nhưng lại làm giảm đi giá trị sổ sách (Book Value). Như vậy, dù lợi nhuận doanh nghiệp không đổi, nhưng điều này vô tình bóp méo các chỉ số, “đánh lừa” những nhà đầu tư hay dùng các chỉ số này để tìm kiếm cổ phiếu rẻ đang giao dịch dưới giá trị thực.

Cụ thể: Khi doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường bị giảm đi (Number of Shares) bị giảm đi, đồng thời giá trị sổ sách (Book Value) cũng giảm xuống  do công ty đã mất một phân tiên để mua cổ phiếu. Đây la 2 yếu tố chính làm cho EPS, ROE, P/B biến hoá thất thương, trong khi tinh hình kinh doanh chả có gì thay đổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK (VNM)

 ROE qua các năm: 37,56% ; 37,24%; 30,84%; 37,15%

Điều đó có nghĩa là: Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu >35% => Công ty kinh doanh rất phát triển, tạo ra lợi nhuận rất tốt.

VNM là một công ty xứng đáng cho đầu tư dài hạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦM SEN NƯỚC (DSN)

ROE qua các năm: 42,62%; 41,08%; 37,33% ; 35,5%

Điều đó có nghĩa là: Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu >35% => Công ty kinh doanh rất phát triển, tạo ra lợi nhuận rất tốt.

DSN là một công ty xứng đáng cho đầu tư dài hạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC (FLC)

ROE qua các năm: 7,88%; 9.09%; 14,48% ; 11,6%

Điều đó có nghĩa là: Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu >9%, trong khi đó lãi xuất ngân hàng là 6%/năm. => Công ty kinh doanh & đầu tư không mấy phát triển.

Bạn có thể lướt sóng với FLC. Nhưng “quên chuyện đầu tư dài hạn vào nó đi”.

Written by