Chỉ số ROA là gì? ý nghĩa của chỉ số ROA?

alo1
cach-tinh-roe-roa

Chỉ số ROA là gì?

ROA = Return on total assets, là tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản

ROA đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.

Công thức: 

ROA = Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường/Tổng tài sản 

Ý nghĩa chỉ số ROA? Tại sao ROA lại quan trọng?

  • ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư (hay lượng tài sản).

  • ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

  • Tài sản của một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Cả hai nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua ROA. ROA càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn.

  • Ví dụ : Có 2 công ty A và công ty B, hoạt động cùng 1 lĩnh vực. Nếu công ty A có thu nhập ròng là 1 triệu USD, tổng tài sản là 5 triệu USD, khi đó ROA là 20%. Tuy nhiên nếu công ty B cũng có khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 triệu USD, ROA của B sẽ là 10%. Như vậy công ty A hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận.

  • Chú ý: Các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỷ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà chi cho các hoạt động đầu tư, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu ROA mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời. 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK (VNM)

 ROA qua các năm: 29,54% ; 28,56%; 23,55%; 28,29%

Điều đó có nghĩa là: Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu >25% => Công ty kinh doanh rất phát triển, tạo ra lợi nhuận rất tốt.

VNM là một công ty xứng đáng cho đầu tư dài hạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦM SEN NƯỚC (DSN)

ROA qua các năm: 39,72%; 38,61%; 35,65% ; 34,4%

Điều đó có nghĩa là: Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu >35% => Công ty kinh doanh rất phát triển, tạo ra lợi nhuận rất tốt.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC (FLC)

ROA qua các năm: 4,72%; 6.59%; 9,19% ; 5%

Điều đó có nghĩa là: Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu >5%, trong khi đó lãi xuất ngân hàng là 6%/năm. => Công ty kinh doanh & đầu tư không mấy phát triển.

Bạn có thể lướt sóng với FLC. Nhưng “quên chuyện đầu tư dài hạn vào nó đi”.

Written by