Chỉ số EPS là gì? Ý nghĩa của EPS trong đầu tư chứng khoán?

I. Chỉ số EPS là gì? Ý nghĩa của chỉ số EPS trong đầu tư chứng khoán?

EPS là gì: EPS là ( Earning Per Share) – Tức là “lãi cơ bản” trên một cổ phiếu
hay là “lợi nhuận” trên mỗi cổ phiếu hoặc có thể nó là “thu nhập” trên mỗi cố phiếu.

Nói cách khác, nếu công ty với mã chứng khoán ABC có 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng lợi nhuận sau thuế (Earning) của công ty là 100 tỷ, thì cổ phiếu đó sẽ có EPS = 100 tỷ lợi nhuận/100 triệu cổ phiếu = 1.000đ ;

Tức là một cổ phiếu mang lại lợi nhuận là 1.000đ, hay “thu nhập” trên mỗi cổ phiếu là 1.000đ. Hay EPS = 1000đ.

Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, được tính bởi công thức:EPS = (Thu nhập ròng – cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông.

II. Có bao nhiêu chỉ số EPS? Và ý nghĩa của từng chỉ số EPS trong đầu tư chứng khoán?

Chỉ số EPS bao gồm 2 loại: EPS cơ bản (basic EPS) và EPS pha loãng (Diluted EPS)

EPS cơ bản (Basic EPS): Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu.

EPS này phổ biến hơn, được tính theo công thức ở trên:

EPS = (Thu nhập ròng – cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông.

EPS pha loãng (Diluted EPS): Lãi suy giảm trên 1 cổ phiếu.

EPS này chính xác hơn, và cần được theo dõi vì:

Các doanh nghiệp đôi khi phát hành them trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu phát hành thêm, các quyền mua mà sau này được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong tương lai.

Khi đó, EPS của doanh nghiệp này sẽ thay đổi, do số lượng cổ phiếu phổ thông tang lên đột biến nhưng lại không có thêm dòng tiền chảy vào. Lúc này, nếu nhà đầu tư chỉ quan tâm đến EPS cơ bản, mà bỏ qua các yếu tố trên để dự đoán EPS trông tương lai có thể dẫn đến sai lầm.

Vì vậy, báo cáo kết quả kinh doanh của công ty buộc phải trình bày cả hai chỉ tiêu EPS cơ bản và EPS pha loãng. (Alohatuan.com)

VÍ DỤ 1: Chỉ số EPS của  Công ty cổ phần sữa VINAMILK (VNM) – Ngày 12/12/2017

  

Chỉ số EPS: 7.11 VND; EPS pha loãng là: 7.11. Điều đó có nghĩa là: cứ mỗi cổ phiếu của Vinamilk trị giá 191.000đ (giá hiện tại ngày 12.12.2017) thì sẽ mang về một khoảng lợi nhuận là 7.110đ.

=> Có thể giải thích theo cách khác cho dễ hiểu như sau: Để nhận được 7.110đ lợi nhuận kinh doanh từ Vinamilk, thì bạn phải bỏ ra 191.000đ để mua một cổ phiếu của Vinamilk, nếu bạn quyết định mua Vinamilk vào ngày 12/12/2017.

EPS phản ánh đến lợi nhuận mang lại, kết quả kinh doanh của công ty.

VÍ DỤ 2: Phân  tích chỉ số EPS của Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) (12/12/2017)

Chỉ số EPS cơ bản: 1.390 VND; Chỉ số EPS pha loãng: 1.390 VND ; Giá hiện tại là: 12.000 VND

==> Tương tự như đã phân tích bên trên, Để cho dễ hiểu về EPS thì bạn có thể hình dung như sau: Cứ bạn bỏ ra 12.000đ để mua 1 cổ phiếu của DNS, thì lợi nhuận trên 1 cổ phiếu đó mang lại là 1.390đ. Hay nói cách khác là: Lợi nhuận/1 cổ phiếu của DNS là 1.390đ (1.39 nghìn đồng).

III. Ý nghĩa của chỉ số EPS trong đầu tư chứng khoán? Và tại sao chỉ số EPS lại rất quan trọng với nhà đầu tư?

EPS được xem là biến số quan trọng khi tính toán giá cổ phiếu và đóng vai trò cấu thành nên hệ số P/E.

EPS càng cao phản ánh năng lực kinh doanh của công ty càng mạnh, khả năng trả cổ tức là cao và giá cổ phiếu có xu hướng tăng cao.

Cần chú ý đến những công ty chia tách cổ phiếu, ví dụ: Chia tách theo tỷ lệ 3:1 thì EPS sẽ giảm còn 1/3, cụ thể là: trước khi chia tách EPS = 6.000VND, sau khi chia tách (3:1), EPS chỉ còn lại 2.000VND. (Alohatuan.com)

==> Để biết được đâu là cổ phiếu tốt & không tốt, bạn phải thật sự hiểu thêm các chỉ số sau:

(1) Chỉ số EPS cơ bản, EPS pha loãng 

(2) Chỉ số P/E 

(3) Hệ số Beta 

(4) Chỉ số ROA? Ý nghĩa chỉ số ROA?

(5) Chỉ số ROE? Ý nghĩa của chỉ số ROE? 

(6) Chỉ số ROS? Ý nghĩa của chỉ số ROS?

==> Aloha Tuấn cung cấp cho bạn nguyên một Chủ đề PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH trong chứng khoán. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ để tham gia thị trường nhé: Phân Tích Chứng Khoán Cơ Bản 

Written by