Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – MORNING STAR (sao mai)

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều

1. Khái niệm về Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – MORNING STAR (sao mai) Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Morning Star (sao mai) là một mẫu đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra ở đáy của xu hướng giảm giá. Mẫu Morning Star gồm 3 nến: Nến lớn: là nến giảm (ngày thứ 1) Nến nhỏ: là nến giảm hoặc nến tăng (ngày thứ 2) Nến lớn: là nến tăng (ngày thứ 3) Phần đầu tiên của Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều  Morning Star là một nến giảm lớn màu đỏ. Ở ngày thứ 1 này sự giảm giá là hết sức ………..XEM THÊM ……..

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – INVERTED HAMMER (búa ngược)

mô hình nến đảo chiều nhật bản

 1. Khái niệm về Mô Hình Nến Nhật Bản đảo chiều – INVERTED HAMMER (búa ngược) Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Inverter Hammer (búa ngược) xảy ra chủ yếu tại đáy của xu hướng giảm giá và là 1 cảnh báo có khả năng đảo chiều tăng giá. Nó là một mẫu đảo ngược rất quan trọng và là cảnh báo khả năng thay đổi hướng đi của đường giá, nó không phải là một tín hiệu, bản thân nó chỉ mang tính chất như là 1 dấu hiệu mua. Khi giá thấp nhất và giá mở cửa ………..XEM THÊM ……..

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – HARAMI (người có mang)

mô hình nến đảo chiều

1. Khái niệm Mô Hình Nến Nhật Bản đảo chiều – HARAMI (người có mang) Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – Harami (trong tiếng Nhật có nghĩa là “người có mang”) là một mẫu nến đảo chiều, nó bao gồm 2 nến cơ bản:: Nến lớn: là nến tăng hoặc giảm (ngày thứ 1) Nến nhỏ: là nến tăng hoặc giảm (ngày thứ 2) Mô hình nến Nhật Bản Harami được xem hoặc là tăng giá hoặc là giảm giá theo những tiêu chuẩn cơ bản như sau: Harami tăng giá: 1 Harami tăng giá xảy ra khi có ………..XEM THÊM ……..

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều HANGING MAN (người treo cổ)

mô hình nến đảo chiều

1. Khái niệm về mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – HANGING MAN (người treo cổ) Tương tự như cấu tạo của mẫu Hanging Man thì chúng ta cũng có thể đoán trước được thị trường theo ý nghĩa từ cái tên của mẫu là: “Người treo cổ”; đây là 1 tín hiệu đảo chiều. Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Hanging Man xảy ra chủ yếu ở đỉnh của một xu hướng tăng giá và là 1 cảnh báo sẽ xảy ra đảo chiều giảm giá. Điều quan trọng nổi bật của mẫu nến Hanging Man là cảnh ………..XEM THÊM ……..