Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – WINDOWS (GAPS) (khoảng trống & khoảng cách tăng giảm)

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều

1. Khái niệm về Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều WINDOWS (GAPS) (khoảng trống & khoảng cách tăng giảm) Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Khoảng trống (Gaps) được xem là 1 phần không thể thiếu trong kỹ thuật sử dụng đồ thị nến Nhật, đây là 1 kỹ thuật vô cùng quan trọng trong đồ thị nến. Để định nghĩa đơn giản 1 khoảng trống như sau: khoảng trống xuất hiện khi giá mở cửa không trùng với giá đóng cửa của ngày hôm trước, có nghĩa là không có giá trị và cũng không có khối lượng giao ………..XEM THÊM ……..

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – TWEEZER TOPS AND BOTTOMS (đỉnh nhíp & đáy nhíp)

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều

1. Khái niệm Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – TWEEZER TOPS AND BOTTOMS (đỉnh nhíp & đáy nhíp) Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – Tweezer Top (đỉnh nhíp & đáy nhíp) là 1 mẫu nến đảo chiều giảm giá thường thấy ở đỉnh của một xu hướng tăng giá, và mẫu Tweezer Bottom là 1 mẫu nến đảo chiều tăng giá thường thấy ở đáy của 1 xu hướng giảm giá Mẫu Tweezer Top bao gồm 2 nến: Nến tăng (ngày thứ 1) Nến giảm (ngày thứ 2) Mẫu Tweezer Bottom bao gồm 2 nến: Nến giảm (ngày thứ 1) ………..XEM THÊM ……..

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – SHOOTING STAR (sao đổi ngôi)

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều

1. Khái niệm Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – SHOOTING STAR (sao đổi ngôi) Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – Shooting Star (sao đổi ngôi) có ý nghĩa là mẫu nến đảo chiều giảm giá, chủ yếu xảy ra ở đỉnh của xu hướng tăng giá.. Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – Shooting Star được tạo ra khi giá mở cửa, giá thấp nhất, giá đóng cửa có mức gần giống nhau. Ngoài ra nó còn có 1 bóng trên dài; thông thường được định nghĩa ít nhất là gấp 2 lần độ dài của ………..XEM THÊM ……..

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – IERCING PATTERN (mô hình nến xuyên)

Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều

1. Khái niệm về Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều – PIERCING PATTERN (mô hình nến xuyên) Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Piercing (mô hình nến xuyên) là một mẫu nến đảo chiều làm tăng giá. Mẫu gồm 2 nến cơ bản: Nến giảm (ngày thứ 1) Nến tăng (ngày thứ 2) Mô hình nến Nhật Bản đảo chiều Piercing (nến xuyên) xảy ra khi nến tăng của ngày thứ 2 có mức giá đóng cửa nằm trên mức 1 nửa (50%) thân nến giảm của ngày thứ 1. Ngoài ra khoảng trống giảm của ngày thứ 2 không chỉ ………..XEM THÊM ……..