Phân tích cơ bản thị trường Forex là gì? Các chỉ số trong phân tích cơ bản Forex?

phân tích cơ bản forex

I. Định nghĩa về Phân Tích Cơ Bản trên thị trường Forex nói riêng, và thị trường tài chính nói chung? Phân tích cơ bản thị trường Forex là gì? Trên thị trường tài chính nói chung và thị trường hối đoái (forex) nói riêng các chuyên gia thường dùng 2 cách phân tích sau đây để dự báo giá: phân tích kỹ thuật (Technical analysis) và phân tích cơ bản (Fundamental analysis).  Phân tích cơ bản (Fundamental analysis) là phương pháp phân tích tập trung vào việc nghiên cứu các lý do hoặc nguyên nhân làm cho giá tăng ………..XEM THÊM ……..