Chỉ số EPS là gì? Ý nghĩa của EPS trong đầu tư chứng khoán?

eps là gì? Ý nghĩa của chỉ số EPS

I. Chỉ số EPS là gì? Ý nghĩa của chỉ số EPS trong đầu tư chứng khoán? EPS là gì: EPS là ( Earning Per Share) – Tức là “lãi cơ bản” trên một cổ phiếu hay là “lợi nhuận” trên mỗi cổ phiếu hoặc có thể nó là “thu nhập” trên mỗi cố phiếu. Nói cách khác, nếu công ty với mã chứng khoán ABC có 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng lợi nhuận sau thuế (Earning) của công ty là 100 tỷ, thì cổ phiếu đó sẽ có EPS = 100 tỷ lợi nhuận/100 triệu cổ phiếu = 1.000đ ………..XEM THÊM ……..

Khối lượng khớp lệnh là gì? Ý nghĩa “khối lượng khớp lệnh” trong đầu tư chứng khoán?

I. Khối lượng khớp lệnh là gì? Định nghĩa: “Khối lượng khớp lệnh” = khối lượng + khớp lệnh. “Khối lượng” ở đây có nghĩa là “số lượng cổ phiếu đã giao dịch”. “Khớp lệnh” có nghĩa là “đã giao dịch thành công”. Vậy, “khối lượng khớp lệnh” nghĩa là Số lượng cổ phiếu đã giao dịch thành công! Ví dụ:  Hình bên dưới thể hiện “khối lượng khớp lệnh” trong bình 10 phiên của cổ phiếu Vinamilk là: 2.450.665 cổ phiếu. Tức là trong 10 phiên giao dịch, thì cổ phiếu Vinamilk đã mua & bán thành công 2.450.665 ………..XEM THÊM ……..

ROS là gì? Ý nghĩa chỉ số ROS trong đầu tư chứng khoán?

chỉ số ros 2

I. Chỉ số ROS là gì? Định nghĩa:  Chỉ số ROS là viết tắt của Return On Sales (lợi nhuận trên doanh số) ; Công thức tính tỷ số này như sau: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu = ([Lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế)]/Doanh thu) x 100%. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu trong một kỳ nhất định được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận sau thuế trong kỳ chia cho doanh thu trong kỳ. Đơn vị tính là %. Cả lợi nhuận ròng lẫn doanh thu đều có thể lấy ………..XEM THÊM ……..

Chứng khoán phái sinh là gì? Thị trường chứng khoán phái sinh?

chứng khoán phái sinh

1. Chứng khoán phái sinh là gì? ý nghĩa thị trường chứng khoán phái sinh? Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa ………..XEM THÊM ……..