ROS là gì? Ý nghĩa chỉ số ROS trong đầu tư chứng khoán?

chỉ số ros 2

I. Chỉ số ROS là gì? Định nghĩa:  Chỉ số ROS là viết tắt của Return On Sales (lợi nhuận trên doanh số) ; Công thức tính tỷ số này như sau: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu = ([Lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế)]/Doanh thu) x 100%. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu trong một kỳ nhất định được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận sau thuế trong kỳ chia cho doanh thu trong kỳ. Đơn vị tính là %. Cả lợi nhuận ròng lẫn doanh thu đều có thể lấy ………..XEM THÊM ……..

Chứng khoán phái sinh là gì? Thị trường chứng khoán phái sinh?

chứng khoán phái sinh

1. Chứng khoán phái sinh là gì? ý nghĩa thị trường chứng khoán phái sinh? Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa ………..XEM THÊM ……..

Sàn Upcom là gì? Thị trường Upcom là gì?

Sàn upcom là gì?

1. Sàn Upcom là gì? Sàn chứng khoán Upcom là gì? Sàn Upcom hay còn gọi là Sàn chứng khoán Upcom  có tên gọi đầy đủ là Unlisted Public Company Market : là tên gọi cho các công ty đại chúng chưa lên sàn chứng khoán?  Upcom được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hàng hóa hiện nay trên sàn chứng khoán Upcom chủ yếu là cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi đến từ các công ty đại chúng không niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán. Điều kiện để đăng ký giao dịch trên ………..XEM THÊM ……..

“Thiền định” – là cách bạn sẽ luôn thắng trong đầu tư tài chính?

“Thiền định” là con đường duy nhất để bạn cảm thấy “hạnh phúc thực sự” trong cuộc sống! Thiền, giúp tinh thần tỉnh táo, thay đổi được tần số suy nghĩ, từ đó tuân theo LUẬT HẤP DẪN những điều tuyệt vời sẽ đến với chúng ta? Thiền định mạng lại trạng thái AN LẠC, TỰ NHIÊN & HỒN NHIÊN từ đó mang lại cho ta những quyết định đúng đắn dựa trên SỰ THẬT, chứ không dựa trên cảm xúc tiêu cực & bản ngã của ta? Thiền định giúp ta chiến thắng trong đầu tư tài chính. Chúng ………..XEM THÊM ……..