Chuyên sâu Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”

Nội dung GIẢNG DẠY: (6 NGÀY) [01] Pháp Thiền “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”. [02] 7 Tầng Tâm Pháp, 7 Giai Đoạn Rèn Luyện của Pháp. [03] 7 Bài Tập; 49 Tuyệt Kỹ “Hiện Hữu Trong Nhân Quả” [04] Các Quy Luật Vận Hành Vũ Trụ, Trời Đất & Con Người.. và cách vận dụng. [05] Giải Thoát, Siêu Thoát, Giác Ngộ, Đắc Đạo – Cùng Các Nguyên Lý Tối Thượng của Thiền Tông.  [06] Chân – Thiện – Mỹ. Cùng các phương pháp thiền đương đại số 01 của Thế Giới hiện nay.  [07] Thực hành “chuyển hoá ………..XEM THÊM ……..