Phân tích Kỹ Thuật Forex? Và một số kỹ thuật trong Phân Tích Kỹ Thuật Forex?

phân tích kỹ thuật forex

I. Phân tích Kỹ Thuật Forex là gì? Và ý nghĩa của Phân Tích Kỹ Thuật trong thị trường Forex? Trên thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng các chuyên gia thường dùng 2 cách phân tích sau đây để dự báo giá: phân tích kỹ thuật (Technical analysis) và phân tích cơ bản (Fundamental analysis). Phân tích kỹ thuật Forex ( Technical analysis ) đơn giản là một phương pháp dự báo dựa vào nghiên cứu về quá khứ, tâm lý và quy luật xác suất.  Nó tất nhiên không phải là không thất bại nhưng ………..XEM THÊM ……..

Phân tích cơ bản thị trường Forex là gì? Các chỉ số trong phân tích cơ bản Forex?

phân tích cơ bản forex

I. Định nghĩa về Phân Tích Cơ Bản trên thị trường Forex nói riêng, và thị trường tài chính nói chung? Phân tích cơ bản thị trường Forex là gì? Trên thị trường tài chính nói chung và thị trường hối đoái (forex) nói riêng các chuyên gia thường dùng 2 cách phân tích sau đây để dự báo giá: phân tích kỹ thuật (Technical analysis) và phân tích cơ bản (Fundamental analysis).  Phân tích cơ bản (Fundamental analysis) là phương pháp phân tích tập trung vào việc nghiên cứu các lý do hoặc nguyên nhân làm cho giá tăng ………..XEM THÊM ……..

Forex là gì? Ý nghĩa và cách thức giao dịch trên thị trường Forex?

forex là gì ?

I. Forex là gì? Khái niệm về thị trường Forex? ==> Forex là gì? Như thế nào gọi là thị trường Forex? : Forex = Foreign Exchange : trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, thường được viết là FOREX hay FX hay spot FX, và đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với số lượng tiền giao dịch mỗi ngày đã lên dến 1.95 nghìn tỉ USD ( 2006 ). Nếu bạn so sánh với thị trường chứng khoán New York 25 tỉ USD giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ có thể tưởng tượng được thị ………..XEM THÊM ……..