18 quy luật của phong thuỷ nơi công sở! Phong thuỷ phòng làm việc

18 QUY LUẬT PHONG THUỶ CÔNG SỞ CẦN BIẾT

Phong thuỷ là: năng lượng. Sự điều phối cảnh quan, màu sắc, bố trí vị trí…vvv…. sẽ tạo nên nguồn năng lượng tinh tế và tích cực cho lối sống con người. Phong thuỷ có nhiều trường phái khác nhau, nhiều cách phân tích khác nhau. Nhưng chủ yếu được dựa trên “năng lượng” để giải thích mọi thứ!

phong thuỷ công sở

Written by